Tournament:  Karnataka Premier Leauge2019
Time:  3:00 PM IST
Venue:  Srikantadatta Narasimha Raja Wadiyar Ground, Mysore

My Team11 Hubli Tigers  vs  Bengaluru Blasters Best Prediction Match Karnataka premier Leauge Match 27 Aug. 2019 MY Best  Team Management and My Follow Team Prediciton a Best and Hubli Tigers  vs  Bengaluru Blasters 20th Match of the tournament  Dream11 a Fantasy Leauge Match.

Hubli Tigers Vs Bengaluru Blasters Team Squad

Hubli Tigers:    M Vishwanathan(Wk), Mohammed Taha, Luvnith Sisodia,  Vinay Kumar(C), Shishir Banana, KL Shrijith, Praveen Dubey, Aditya Somanna, KB Pawan, David Mathias, Vidyadhar Patil, Mitrakanth Yadav, Mahesh Patel, Abhilash Shetty, Civil Koushik, Dheeraj Shashidhar, Suraj Seshadri, Parikshith Shetty.


Bengaluru Blasters:  Manoj Bhandage,Rongsen Jonathon (C), Rohan Kadam, V Koushik, Sharath BR, Anand Doddamani, Bharath Duri, Nega Bharath, Nikin Jose, Bharath D, Anil IG, anuraj Bajpai, Muthanna Chandrasekhar, Nishant S Shekhawat, Kuldeep Kumar, Kishore Kamath, Aditya Goyal And Rishi Bopanna.

My Team Prediction Follow And Get Will Win The Match Dream11 A Fantasy Cricket Game And Hubli Tigers Vs Bengaluru Blasters T20 Match And Get Win Match My Team Prediction Follow.

My Dream11 Team:

1.      BR.Sharath (Wk)
2.      Rohan Kadam(C)
3.      Mohammad-Taha
4.      Nikon Jose
5.      KL Sharjah
6.      Vinay Kumar(VC)
1.      Praveen Dubey
2.      Manoj Bandage
3.      Anand Doddamani
4.      Rohan Raju
5.      Mitrakanth-Yadav

Best Captain choice Rohan Kadam (C)  And Best vice-captain choice Vinay  Kumar(VC)
Hubli Tigers VS Bengaluru Blasters Best Team Prediction And Get 100%  Chance Will Win The Match  Grand Leauge And Small Leauge Best Prediction.